U periodu od 2000 god. do 2006 god. pružali smo navedene usluge sledećim firmama:

1. JKP “Beogradske Elektrane” (Godišnji Ugovor od 1993 god.) Novi Beograd
– Čišćenje kotlova,izmenjivača toplote i ostale opreme,
– Čišćenje rezervoara od mazuta
– Prevoz mazuta

2. JKP “Gradska čistoća”, Beograd
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

3. SRC “Tašmajdan“ Beograd
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

4. Fabrika hartije “Umka” Beograd, Umka
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

5. Fabrika hartije “Avala Ada”, Beograd
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

6. Institut “Torlak”, Beograd
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

7. “PGP – RTS” Beograd
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

8. PKB „Energotehnika“ Beograd,Padinska skela
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

9. „ Frikom „ Beograd
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

10. JP „ Lasta „ Beograd
– Čišćenje rezervoara od mazuta

11. „ Industrija precizne mehanike „ Beograd
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

12. Hotel „ Hayatt „ Beograd
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

13. Fabrika sokova „ BIP „ Beograd
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

14. PKB „ Centar za stočarstvo „ Beograd,Padinska Skela
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

15. PKB „Glutin „ Beograd, Padinska Skela
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

16. „ Vizahem – Rekord „ Beograd, Rakovica
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

17. „ Navip „ Zemun
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

18. „ Veterinarski Zavod „ Zemun
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

19. A&P „ Pepsi „ Dobanovci
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme,
– Čišćenje rezervoara od mazuta

20. Železara „ Sartid „ Smederevo
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

21. „ Milan Blagojević „ Smederevo
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

22. JKP „ Stambeno „ Ruma
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

23. Fabrika kože „ Ruma „ Ruma
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

24. „ IGM „ Ciglana Ruma
– Čišćenje rezervoara od mazuta

25. „ Gerantološki Zavod „ Sremska Mitrovica
– Čišćenje rezervoara od mazuta

26. KPD „ Dubrava „ Sremska Mitrovica
– Čišćenje rezervoara od mazuta

27. „ Šinvoz „ Zrenjanin
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

28. „ Opšta Bolnica „ Zrenjanin
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

29. „ Grmeč „ Krajišnik
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme

30. JKP „ Standard „ Vrbas
– Čišćenje rezervoara od mazuta

31. „ Centar za fizičku kulturu „ Vrbas
– Čišćenje rezervoara od mazuta

32. „ Kulski štofovi „ Kula
– Čišćenje rezervoara od mazuta

33. Šećerana „ Jugozapadna Bačka „ Bač
– Čišćenje rezervoara od mazuta

34. NIS „ Rafinerija Nafte „ Novi Sad, Kikinda
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta-nafte

35. „ 29. Novembar „ Kikinda
– Čišćenje rezervoara od nafte

36. „ Agriromagna „ Mali Iđoš
– Čišćenje rezervoara od nafte

37. „ Fabrika kablova Zaječar „ Zaječar
– Čišćenje rezervoara od mazuta

38. JKP „ Toplana „ Niš
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme
– Čišćenje rezervoara od mazuta

39. „ Nitex „ Niš
– Čišćenje kotlova, izmenjivača toplote i ostale opreme,
– Čišćenje rezervoara od mazuta

40. „ Balkan – Aero „ Beograd
– Čišćenje rezervoara od mazuta – nafta

41. „ Tigar – MH „ Pirot
– Čišćenje rezervoara od mazuta

42. „ Standard „ Babušnica
– Čišćenje rezervoara od mazuta